Autres informations et services du gouvernement: www.belgium.be   Logo van de Belgische federale overheid

Au secours

Mijn account is gehackt

Mon compte est piraté!

Ik ben mijn smartphone of tablet kwijt

J’ai perdu mon smartphone/ma tablette

Help! Mijn toestel is gegijzeld door een virus dat losgeld vraagt!

Au secours ! Mon appareil est pris en otage par un virus qui réclame une rançon !

Help ik heb een virus!

J’ai un virus !